Figyelem! A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Elfogadom és bezárás

1. MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Felhasználási Feltételek a NORAND kft. kizárólagos tulajdonában és üzemeltetésében álló www.dekorkep.hu elnevezésű weboldal felhasználási és jogi feltételeit rögzíti.

A jelen dokumentum tartalmában a következő nagybetűkkel írt fogalmak értelmezése az alábbiakban olvasható:

VEVŐ – minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb jogi szervezet, aki Rendelést tesz fel a weboldalon.

ELADÓ – a NORAND kft., melynek székhelye Jedd, 256/C. szám, Cégjegyzék száma: J26/225/1999, adószáma:RO11604207..

ÁRÚK/TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK – bármely olyan termékek vagy szolgáltatások, köztük a Rendelésben említett okíratok és szolgáltatások, amelyeket az Eladó biztosít a Vevőnek.

RENDELÉS – olyan elektronikus okirat, amely az Eladó és a Vevő közötti kommunikáció egyik formája; ezáltal az Eladó vállalja az Árúk és Szolgáltatások kézbesítését, a Vevő pedig vállalja ezen Árúk és Szolgáltatások kézbevételét és kifizetését.

SZERZŐDÉS – az Eladó által megerősített Rendelés

SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA – magába foglal minden olyan eszmei jogot, mint például szakértelem, szerzői jogok, adatbázisjogok, formatervezési és/vagy mintaoltalmi jogok, modell-jogok, szabadalmak, védjegyek és bármely fent megemlített domain név regisztrációkat.

MEGJEGYZÉS – minden olyan megjegyzés és/vagy leírás az Árúkról és Szolgáltatásokról, ahogyan a Rendelésben van meghatározva.

2. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Azáltal, hogy Ön Rendelést tesz fel a fent említett weboldalon, legyen az elektronikus vagy telefonos Rendelés, Ön, mint Vevő, vállalja azt a kommunikációs formát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó műveleteit végzi.

A Rendelés fontossági sorrend szerint a következő dokumentumokból tevődik össze:

a. a Rendelés (a pontos számlázási, kifizetési és szállítási adatokkal együtt) és annak konkrét feltételei

b. a Vevő megjegyzései (adott esetben)

c. Általános Felhasználási Feltételek

Abban az esteben, ha az Eladó megerősíti a Rendelést, a Rendelés feltételeinek teljes körű elfogadását jelenti. A Rendelés elfogadása akkor tekinthető befejezettnek az Eladó által, amikor vagy szóbeli (telefon) vagy elektronikus (e-mail) megerősítés is létezik az Eladó részéről, anélkül hogy szükség lenne visszaigazolásra. Az Eladó nem tart szerződésértékűnek olyan rendelést, amely még nem volt megrősítve.

A Rendelés megerősítése telefonon keresztűl vagy elektronikus úton (e-mailben) történik.

A Rendelésben szereplő termékek árai a regisztráció napjától számolva 2 munkanapig érvényesek.

Az értékesítésre vonatkozó Általános Felhasználási Feltételek alapját a megkötött Szerződés fogja képezni.

3. AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK KITERJESZTÉSE

a. Az Eladó szakmai és technikai ismereteit annak érdekében fogja felhasználni, hogy a Rendelésben kikötött eredményeket elérje, és úgy fogja szállítani Árúit és Szolgáltatásait, hogy a Vevő igényeinek és előírásainak megfeleljenek;

b. A weboldalon feltüntetett adatok informatív jellegűek, amelyek előzetes értesítés nélkül változtathatóak az Eladó által. Továbbá, az információ strukúrájára vonatkozó tér-és koherenciai korlátok miatt, a termékleírások hiányosak lehetnek, viszont az Eladó erőfeszítést tesz azért, hogy a legfontosabb információkat mutassa be

c. A webárúházzal a “Kapcsolat” menűpontnál szereplő címek és adatok segítségével veheti fel a kapcsolatot. Az olyan vélemények és hozzászólások, amelyek rágalmazó vagy nem megfelelő nyelvezetet tartalmaznak, ki lesznek zárva vagy figyelmen kívül lesznek hagyva. Az Eladó fenntartja magának azt a jogot és szabadságot, hogy a kapott információt szabadon kezelhesse, anélkül hogy azt megindokolja.

d. Abban az esetben, ha internetes hálózattól származó szokatlanul nagy forgalmat kap a weboldal, az dekorkep.hu fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal adatainak védelme érdekében, felhasználóitól egy manuálisan beírt „captcha” típusú teszt elvégzését kérje.

4. ENGEDMÉNYEZÉSEK ÉS ALVÁLLALKOZÁSOK

A Vevő értesítésével az Eladó egy harmadik felet is engedményezhet olyan szolgáltatásokra, amelyek a Rendelés feltételeinek tiszteletben tartásához kapcsolódnak, viszont ehhez nem szükséges a Vevő beleegyezése. Az Eladó felelősséggel tartozik a Vevővel szemben minden szerződéses kötelezettségért.

5. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOGOK

A Vevő tudomásul veszi a Szellemi Tulajdonjogot, és nem fogja a Vevőtől kapott adatokat felfedni egy harmadik fél számára, sem pedig nyilvánosságra hozni (interneten vagy médiában).

Továbbá, a weboldal neve valamint grafikai jelei mind a NORAND kft. tulajdonában levő védjegyek, amelyeket nem lehet átvenni, lemásolni vagy akár használni a tulajdonos írott beleegyezése nélkül.

Az Eladó a vásárlók – saját képéből származó – digitális képekből készített nyomatok szín és egyéb minőségi paramétereire garanciát nem vállal. A Vásárló – saját képéből származó képek képmanipuláció nélkül – eredeti minőségben kerülnek kinyomtatásra.

A Eladó kizárólag a weboldalon saját maga által elhelyezett tartalmakért vállal felelősséget és áll helyt, ugyanakkor kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal általa történő használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, egyúttal tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Megrendelő mindenkor szavatol, hogy az általa feltöltött, a Szolgáltató szerverén elhelyezett vagy hálózatán továbbított információk és adatok jogszerűségéért teljes polgári- és büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Szolgáltató kijelenti, hogy semmiféle felelősséget nem vállal a Megrendelő által feltöltött fájlok, adatok tartalmát illetően.

6. ADATVÉDELEM – KÖZZÉTÉTEL

Bármilyen jellegű információ, amelyet a Vevő biztosított az Eladó számára, az Eladó tulajdonában marad. Ezeket csak a szerződés/a Rendelés teljesítése érdekében használhatja az Eladó, valamint csak irásban megadott beleegyezéssel hozhatja nyilvánossára, és a címzettől kapott titoktartási elkötelezettség megszerzése után.

A Vevő semmiféle Rendelésével kapcsolatos nyilvános nyilatkozatot, promóciót, sajtóközleményt vagy egyéb közzétételt nem fog tájékoztani egy harmadik fél részére az Eladó irásban megadott beleegyezése nélkül.

A kiküldött DekorKép üzeneteket és leveleket a jóváhagyott, erre szakosodott partnereink továbbítják, így biztosítani tudjuk adatainak védelmét.

Azáltal, hogy Ön a weboldalon keresztül információt vagy anyagokat közvetít, az Eladónak korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférést nyújt ezekhez, valamint jogot ad ahhoz, hogy ezeket az információkat használja, másolja, kifüggessze, módosítsa, továbbítsa vagy terjessze.

Továbbá, Ön egyetért azzal is, hogy az Eladó szabadon használhassa saját érdekében ezeket az ötleteket, koncepciókat, szakértelmet vagy technikát, amelyeket Ön a www.dekorkep.hu weboldalon keresztül küldött. A NORAND kft.-t nem terheli semmilyen felelősség olyan elküldött információk bizalmasságáért, amelyekre a hatályban levő jogszabálynak nincsenek más előírásai.

Azáltal, hogy beiratkozik a DekorKép adatbázisába, a Vevő kifejezetten egyetért azzal, hogy, a hatályban levő jogszabálynak megfelelően, harmadik felek is, a DekorKép partnerei, felvegyék a kapcsolatot velük: marketing szolgáltatók, egyéb szolgáltatók; állami vagy kormányzati ügynökségek, valamint biztosítási egyesületek, abban az esetben, ha ezt különösen előírja a jogszabály; más olyan cégek, akikkel a DekorKép közös kínálatot dolgoz ki saját árúinak és szolgáltatásainak piacán belül.

7. HATÁRIDŐK ÉS BÍRSÁGOK

Abban az esetben ha az Eladó képtelen az előírt szállítási és/vagy elindítási határidőn belül teljesíteni, köteles értesítenie a Vevőt a szállítás véglegesítésének várható határidejéről. Abban az esetben ha az Eladó nem képes vagy csak részben képes teljesíteni a Rendelés feltételeit az ennek megfelelő határidőkön belül, a Vevőnek joga van további károk visszatérítését követelnie az Eladótól, ha a törvény által is megengedett.

Abban az esetben, ha a Vevő késik kiegyenlíteni a Rendelésben szereplő árúk ellenértékét a megadott határidőn belül, köteles megfizetni a minden napi késésért az esedékes összeg 0,5%-át.

Ha az Eladó téves információt kap a termékek számlázásával, illetve szállításával kapcsolatosan, új határidő lesz megszabva a rendelés teljesítése érdekében, amely nem haladja meg a 3 munkanapos határidőt.

8. SZÁMLÁZÁS – FIZETÉS

A dekorkep.hu weboldalon feltüntetett termékek és szolgáltatások ára mind tartalmazzák a hatályban levő törvény szerinti ÁFÁ-t.

Az ár, a fizetési mód, valamint a fizetési határidő mind szerepelnek a Rendelésben. Az Eladó számlát juttat el a Vevőnek a szállított árúkért és szogáltatásokért, a Vevő pedig köteles minden szükséges információt szolgáltatnia a számla hatályban levő törvényeknek megfelelő előállítása érdekében.

9. KOCKÁZATOK ÉS FELELŐSSÉGEK

a. Kézbesítés

Az Eladó köteles árúit és szolgáltatásait a Vevőnek háztól-házig rendszerrel, vagy az DekorKép bemutatótermébe szállítani, a Vevő választásának megfelelően. A szállítás a Rendelés leadásától számítva 5-7 munkanapon belül történik.

b. Szállítás – Csomagolás

A szállítás egyenértékét a Vevő állja, abban az esetben ha a Rendelés értéke nem haladja meg a ... forintot; abban az esetben, ha a Rendelés értéke meghaladja a ... forintot, a szállítás egyenértékét az Eladó állja.

Kivéve ha a Vevő és az Eladó között nem létezik más megállapodás, az Eladót nem terheli semmilyen felelősség vagy kockázat az árúkkal és szolgáltatásokkal kapcsolatosan, miután ezeket átadták a Vevő egy képviselőjének vagy a futárszolgálatnak, amellyel az Eladó együttműködik.

Az Eladó biztosítja az árúk és szolgáltatások megfelelő csomagolását, valamit az ezekhez tartozó megfelelő iratok továbbítását.

Az Eladó hajtja végre az árúk és szolgáltatások szállítását Magyarország területén belül.

10. SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

Átvételre akkor kerül sor, amikor az árúk és szolgáltatások összhangban vannak a Rendelésben említett műszaki jellemzőkkel. Abban az esetben, ha a Vevő felfedezi, hogy az elszállított termékek nem felelnek meg a műszaki előírásoknak, az Eladónak gondoskodnia kell arról, hogy az árúkat és szolgáltatásokat ezeknek megfelelővé tegye.

11. GARANCIA/JÓTÁLLÁS

A www.dekorkep.hu oldalon feltüntetett összes értékesített termék a hatályban levő jogszabály szerinti garanciából részesedik.

12. TULAJDONJOG-ÁTRUHÁZÁS

Az árúkra és szolgáltatásokra vonatkozó tulajdonjog kézbesítés után kerül átruházásra, miután a rendelésben megjelölt helyen sor kerül a Rendelés értékének kifizetésére (kézbesítés alatt a futárcég által adott átvételi iratok aláírását értjük, valamint az Eladó személyzete által nyújtott számlanyilatkozat aláírását). Futárszolgálati szállítás esetében, a futár nem jogosult megengedni a Vevőnek, hogy csomagját kibontsa mielőtt aláírná az átvételi iratokat, vagy mielőtt kifizetné Rendelésének értékét.

13. FELELŐSSÉG

Az Eladót nem terheli semmilyen felelősség olyan jellegű károkért, amelyek a Vevőt vagy bármely harmadik felet érhetik a Rendelés feltételeinek (az Eladó által) teljesítése eredményeképpen, valamint olyan károkért, amelyek az árúk és szolgáltatások használata révén keletkeznek kézbesítés után, főképpen pedig a termékek elvesztéséért.

Az Eladó csak abban az esetben vonható felelősségre, ha alvállalkozói és/vagy partnerei a Rendelés bármely szerződéses feltételeit képtelnek végrehajtani.

14. SZEMÉLYES JELLEGŰ ADATOK FELDOLGOZÁSA

A Norand Kft. (547365 Jedd, Főút 256/C szám, Románia, cégjegyzékszám: J26/225/1999, adószám: RO11604207) aláveti magát a következő tájékoztatónak. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: dekorkep.hu Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.dekorkep.hu/adatvedelmi_nyilatkozat/ A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

15. VIS MAIOR

Egyik fél sem vonható felelősségre abban az esetben ha a szerződéses kötelezettségeket képtelenek teljesíteni vis maior esemény következtében.

A vis maior olyan előre nem látott kényszerítő körülmény, amely meggátolja a felek valamely kötelezettségének elvégzését.

16. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK – JOGHATÓSÁG

A jelen szerződés vonatkozásában a magyarországi jogszabályokat alkalmazzák. A DekorKép és az ügyfelek/felhasználók/vásárlók között esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából az illetékes magyarországi hatóságok elé kell terjeszteni.

Utólsó módosítás: 2018. május 24.